تخصص ها: ارتوپدی
بیمارستان ها: کلینیک درد مهرگان

تخصص ها: طب فیزیک و توانبخشی
بیمارستان ها: بیمارستان پاستور نو

تخصص ها: آنکولوژی
بیمارستان ها: بیمارستان پاستور نو

تخصص ها: گوارش
بیمارستان ها: بیمارستان پاستور نو

مدیکارت آترینا

راهکاری نوین جهت دریافت خدمات درمانی با هزینه کمتر و با اطمینان بیشتر

خرید مدیکارت

همکارانکلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تسهیلگری بین المللی سلامت آترینا می باشد.