شبکه سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان خیریه + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

دفتر تبریز :

آدرس : تبریز ، خیابان ارگ جدید ، ساختمان درمانگر ، طبقه پنجم شرقی

شماره تماس : 041-35576542