شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری درباره ما اخبار تخفیفات

رویداد THL و حضور شرکت آترینا کلاب در استارتاپ های فعال در حوزه سلامت خبر

رویداد THL و حضور شرکت آترینا کلاب در استارتاپ های فعال در حوزه سلامت خبر
27 مرداد 1398

رویداد THL و حضور شرکت آنرینا کلاب در استارتاپ های فعال در حوزه سلامت خبر