شرکت تسهیلگری و بین المللی سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان + مدیکارت مسئولیت اجتماعی سمینار و آموزش باشگاه مشتریان گالری درباره ما اخبار تخفیفات

نقش بیمارستان‌های بزرگ در گردشگری پزشکی

نقش بیمارستان‌های بزرگ در گردشگری پزشکی
09 مهر 1399

تعداد عواملی که در شروع هزاره جدید باعث اوج گرفتن صنعت گردشگری سلامت شده‌اند کم نیست. بخش بزرگی از آن شامل سرمایه‌گذاری اولیه‌‌‌ و کلان دولت‌های مقصد گردشگری سلامت است. بخش دیگر آن فعالیت‌های راهگشای شرکت‌های تسهیل‌گر مدیکال توریسم و بخش دیگر هم شامل رواج تبلیغات و مارکتینگ در این صنعت است.

اما در آخر هیچ کدام از این عوامل به اندازه عملکرد نهایی یک مرکز درمانی در شهر مقصد در نظر مشتری و بازخورد او نسبت به تجربه خود برای رونق گردشگری درمانی یک کشور موثر نیست. ممکن است یک شرکت گردشگری سلامت در مورد امکانات اقامتی گردشگران سلامت مشتری خود در کشور مقصد کوتاهی کند، یا تجربه‌ گردشگر سلامت در طول سفر ایده‌آل نباشد. اما با توجه به ماهیت درمانی سفر یک گردشگر سلامت، مهم‌ترین عامل در نظر نهایی آن‌ها کیفیت درمانی است که در مرکز درمانی مقصد دریاف می کنند. از این‌رو نقش مراکز درمانی در گردشگری سلامت محوریت غیرقابل جایگزینی دارد و در برخی موارد این تاثیر به قدری عظیم است که یک بیمارستان ممتاز می‌تواند به تنهایی بار عظیمی از صنعت گردشگری سلامت یک کشور را بر دوش خود بکشد. برای مثال کشور تایلند که یکی از غول‌های گردشگری سلامت در جنوب شرق ‌آسیا است، سالانه حدود ۳ میلیون گردشگر تندرستی جذب می‌کند. از این میزان بیش از ۵۰۰هزار گردشگر سلامت (۱۶ درصد کل توریست‌های سلامت این کشور) پروسه درمانی خود را در مجموعه بیمارستان‌های بین‌المللی بورمونگراد (Burmungrad) واقع در بانکوک گذرانده‌اند. تعداد عواملی که در شروع هزاره جدید باعث اوج گرفتن صنعت گردشگری سلامت شده‌اند کم نیست. بخش بزرگی از آن شامل سرمایه‌گذاری اولیه‌‌‌ و کلان دولت‌های مقصد گردشگری سلامت است. بخش دیگر آن فعالیت‌های راهگشای شرکت‌های تسهیل‌گر مدیکال توریسم و بخش دیگر هم شامل رواج تبلیغات و مارکتینگ در این صنعت است. اما در آخر هیچ کدام از این عوامل به اندازه عملکرد نهایی یک مرکز درمانی در شهر مقصد در نظر مشتری و بازخورد او نسبت به تجربه خود برای رونق گردشگری درمانی یک کشور موثر نیست. ممکن است یک شرکت گردشگری سلامت در مورد امکانات اقامتی گردشگران سلامت مشتری خود در کشور مقصد کوتاهی کند، یا تجربه‌ گردشگر سلامت در طول سفر ایده‌آل نباشد. اما با توجه به ماهیت درمانی سفر یک گردشگر سلامت، مهم‌ترین عامل در نظر نهایی آن‌ها کیفیت درمانی است که در مرکز درمانی مقصد دریاف می کنند. از این‌رو نقش مراکز درمانی در گردشگری سلامت محوریت غیرقابل جایگزینی دارد و در برخی موارد این تاثیر به قدری عظیم است که یک بیمارستان ممتاز می‌تواند به تنهایی بار عظیمی از صنعت گردشگری سلامت یک کشور را بر دوش خود بکشد. برای مثال کشور تایلند که یکی از غول‌های گردشگری سلامت در جنوب شرق ‌آسیا است، سالانه حدود ۳ میلیون گردشگر تندرستی جذب می‌کند. از این میزان بیش از ۵۰۰هزار گردشگر سلامت (۱۶ درصد کل توریست‌های سلامت این کشور) پروسه درمانی خود را در مجموعه بیمارستان‌های بین‌المللی بورمونگراد (Burmungrad) واقع در بانکوک گذرانده‌اند. منبع: مدتور پرس