شبکه سلامت آترینا
× خانه خدمات درمانی پکیج ها مراکز درمانی پزشکان خیریه + مدیکارت گالری + گردشگری سمینار و آموزش درباره ما اخبار جشنواره

همه حق دارند سالم باشند

در سلامت هم شریک باشیم

شرکت تسهیلگر آترینا با فراهم کردن شبکه درمان ، حامیان و NGO ها تلاش دارد تا دسترسی به خدمات درمای را برای افراد کم توان و کم درامد تسهیل کند

مراکز درمانی ، شبکه خیریه درمانی آترینا


NGO ها ، حامیان


اگر نیاز به خدمات درمانی به صورت رایگان یا باهزینه کم دارید و دارای شرایط زیر می باشید

  • شرط اول
  • شرط دوم
  • شرط سوم

برای پیوستن به شبکه خیریه درمانی آترینا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید

برای مشاهده ویدئو کلیک کنید

برای پیوستن به شبکه خیریه درمانی آترینا لطفا فرم زیر را تکمیل کنید